TERAPIA ZAJĘCIOWA
MEDIACJE I NEGOCJACJE
ARTYKUŁY
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
WSPÓŁPRACA
Z INSTYTUCJAMI
GALERIA
FILMY VIDEO
INTERNATIONAL LETTERS
OF SOCIAL AND HUMANISTIC SCIENCES


Mediacja szkolna, jako sposób rozwiazywania sporów


Klasyfikacja rodzajów, metod, technik i form terapii zajęciowej
Z Warsztatów Terapii Zajęciowej do pracy - rozwi±zania systemowe

Dziecko z ADHD
Dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera
Dziecko z depresj±
Dziecko z zaburzeniami lękowymi
Dziecko z zaburzeniami odżywiania
Dziecko z zaburzeniami psychotycznymi
Dziecko z zaburzeniami tikowymi
Dziecko z cukrzyc±
Dziecko z astm±.
Dziecko przewlekle chore
Dziecko z hemofili±
Dziecko z padaczk±

Materiały dla nauczycieli
Materiały szkoleniowe. Cz. I
Materiały szkoleniowe. Cz. IIHOME
WYDZIAŁ TECHNOLOGII
I EDUKACJI - REKRUTACJA
BAZA KONFERENCJI
USŁUGI SPECJALISTYCZNE
KONTAKT
KARTA ZGŁOSZENIA
SZKOLENIA / WARSZTATY
KURSY KWALIFIKACYJNE